Đăng ký tham gia Học và Thực Chiến Cùng Kẽm Vui Vẻ

Đăng ký và chuyển khoản tại đây

Chủ Tài Khoản : Nguyễn Phước Hải

Số Tài Khoản : ‎025 100 275 6715

Ngân hàng VietComBank  (Tỷ giá ngân hàng Vietcombank)

Chi Nhánh Bình Tây – PDG Hồng Bàng

Lưu Ý : Nội dung chuyển tiền bạn ghi Học Thực Chiến – Họ và Tên – Số Điện Thoại để khi Kẽm nhận được sẽ sắp xếp lịch học và thông báo địa điểm để chúng ta bắt đầu nhanh chóng.

Cảm nhận của anh Lộc K1 Mua đáy bán đỉnh với BOLLINGERBANDS
Cảm nhận của anh Bình K3 MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH VỚI BOLLINGERBANDS

Cảm nhận của anh Huân K4 MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH VỚI BOLLINGERBANDS

Cảm nhận của anh Sang K5 MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH VỚI BOLLINGERBANDS

Cảm nhận của Anh Trung và anh Thắng K7 Học Viện BollingerBands