Đăng ký tham gia Học và Thực Chiến Cùng Kẽm Vui Vẻ

Đăng ký và chuyển khoản tại đây

Chủ Tài Khoản : Nguyễn Phước Hải

Số Tài Khoản : ‎025 100 275 6715

Ngân hàng VietComBank  (Tỷ giá ngân hàng Vietcombank)

Chi Nhánh Bình Tây – PDG Hồng Bàng

Lưu Ý : Nội dung chuyển tiền bạn ghi Học Thực Chiến – Họ và Tên – Số Điện Thoại để khi Kẽm nhận được sẽ sắp xếp lịch học và thông báo địa điểm để chúng ta bắt đầu nhanh chóng.