Đăng ký USB Forex cho người mới

Đăng ký và chuyển khoản tại đây

Chủ Tài Khoản : Nguyễn Phước Hải

Số Tài Khoản : ‎025 100 275 6715

Ngân hàng VietComBank

Chi Nhánh Bình Tây – PDG Hồng Bàng

Lưu Ý : Nội dung chuyển tiền bạn ghi USB Người Mới – Họ và Tên để khi Kẽm nhận được là chuyển ngay sang Bưu Phát để họ nhận và di chuyển cho bạn một cách nhanh chóng.